Adatvédelmi Tájékoztató a GDPR rendelet alapján

A Vieeye Online Marekting Kft. ügynökségnél (továbbiakban: “Vieeye”) örömmel vesszük, ha meglátogatja a
weboldalunkat. Az adatvédelem és az adatbiztonság nagyon fontos számunkra, így szeretnénk tájékoztatni Önt azon
személyes adatokról, amelyeket akkor gyűjtünk, amikor meglátogatja a weboldalunkat, illetve arról, hogy milyen célokra
használjuk fel ezeket az adatokat.
A részünkre megadott személyes adatokat az adatvédelmi jogszabályokkal és a jelen adatvédelmi tájékoztatóval
összhangban, szigorúan bizalmasan kezeljük.
Mivel a jogszabályi változások, ill. a belső folyamataink változása szükségessé teheti az adatvédelmi szabályzatunk
módosítását, kérjük, hogy rendszeresen tekintse át az adatvédelmi tájékoztatót. Bármikor elérhető, lementhető és
kinyomtatható a www.vieeye.hu oldalon az „Adatvédelmi tájékoztató” pontra kattintással.

§ 1 Adatkezelő és az adatkezelés köre

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban: GDPR) és más adatvédelmi jogszabályok előírásai szerint az
adatkezelő:
Vieeye Online Marketing Kft.
Székhely: 2051, Biatorbágy, Tulipán u. 17/A
Tel.: 06-20-5199-114
E-Mail: info@vieeye.hu
Weboldal: www.vieeye.hu
A jelen adatvédelmi szabályzat a www.vieeye.hu weboldalra vonatkozik.

§ 2 Adatvédelmi tisztviselő

A Vieeye adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:
E-mail: mark.gerzso@vieeye.hu

§ 3 Az adatkezelés alapelvei

Személyes adat minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ, mint pl. az Ön neve,
életkora, címe, telefonszáma, születési ideje, e-mail címe, IP-címe vagy felhasználói viselkedése. Az olyan információ,
amely nem (vagy csak aránytalan erőfeszítéssel) köthető az Ön személyéhez, pl. anonimizált adat, nem minősül
személyes adatnak. Az adatkezeléshez (pl. adatok gyűjtése, helyreállítása, felhasználása, tárolása vagy továbbítása)
mindig szükséges egy jogalap vagy az Ön hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok törlésre kerülnek, amint az adatkezelés célja teljesül és nincs betartandó adatmegőrzési
kötelezettség.
Ha a személyes adatait ajánlataink nyújtása érdekében kezeljük, úgy alábbiak szerint tájékoztatjuk a vonatkozó
folyamatokról, az adatkezelés köréről és céljáról, jogalapjáról és az irányadó megőrzési időkről.

§ 4 Adatkezelés

1. Kapcsolatfelvételi űrlap

a) Az adatkezelés köre és célja

Ahhoz, hogy kapcsolatba lépjen velünk, használhatja a kapcsolatfelvételi űrlapot, melyet a http://vieeye.hu/ címen tud
elérni. A kapcsolatfelvételi űrlap használatához a következő adatokra van szükségünk:
• Név,
• E-mail cím,
• Telefonszám,
• Üzenet.

Az adatait a megkeresés megválaszolásához használjuk fel és szükség esetén a kért tájékoztató anyag megküldéséhez.
Ha szükséges, a részünkre megadott adatokat továbbítjuk a kérésért felelős szervezet részére. Az adatai az adatkezelés
befejezését követő 180 napon belül törlésre kerülnek, kivéve, ha hosszabb megőrzési idő szükséges az bizonyíthatóság,
ügyfélszolgálati vagy jogi megőrzési idő miatti okokból.

b) Jogalap

A fenti, kapcsolatfelvételi célból végzett adatkezelés önkéntesen történik a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az
alábbi, Ön által megadott hozzájáruló nyilatkozattal:
□ Az adataim megadásával és a „küldés” gombra kattintással megadom a hozzájárulásom ahhoz, hogy használják az e-mail címemet a megkeresésem megválaszolására.
Bármikor visszavonhatom a személyes adataim kezeléséhez az adatgyűjtéskor adott hozzájárulásomat.

c) Tárolási idő

Amint elintéztük a megkeresésével tudomásunkra hozott ügyet és a tényállás is tisztázásra került, a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kezelt személyes adatai 180 napon belül törlésre kerülnek. Egyedi esetekben tovább is tárolódhatnak az adatok, ha ezt előírják a jogszabályok.

§ 5 Adattovábbítás harmadik személyek részére

Magyarországon letelepedett harmadik fél szolgáltatókat veszünk igénybe a megrendelései feldolgozásához és szintén
harmadik fél szolgáltatókat bízunk meg a hírleveleink feldolgozásával és kiküldésével. Az ilyen szolgáltatók az Ön személyes adatait kizárólag a megbízásunkból és az utasításaink szerint kezelik, és továbbra is mi felelünk az Ön magánéletének megóvásáért.
A fentieken túl kizárólag akkor továbbítjuk a személyes adatait harmadik felek részére, ha:

• a kifejezett hozzájárulás adta a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, • jogilag megengedhető és
szükséges az Önnel fennálló szerződéses jogviszony teljesítéséhez GDPR 6. cikk
(1) bekezdés b) pontja szerint,
• jogi kötelezettség áll fenn az adatok továbbítására a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint,
• a közlés szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy azok elleni védekezéshez és nincs ok feltételezni, hogy Önnek olyan védendő jogi
érdeke van, amely az adatok közlése ellen szól és felülírja a jogos érdekünket.

§ 6 Sütik

1. Adatkezelés köre és célja

Sütik: Úgynevezett sütiket használunk a weboldalunk bizonyos részein, pl. a látogatók preferenciáinak felismeréséhez és a weboldal ennek megfelelő elrendezése érdekében. Ez elősegíti a navigációt és a magas szintű felhasználó-barát
szolgáltatásokat a weboldalon. A sütik abban is segítenek, hogy azonosítsuk a weboldalunk különösen népszerű részeit.
A sütik kisméretű fájlok, amelyek a látogató meghajtóján kerülnek tárolásra. Lehetővé teszik, hogy információk kerüljenek
tárolásra bizonyos ideig és ez alapján azonosítható a látogató számítógépe. A felhasználók részére nyújtott jobb
iránymutatások és az egyedi szolgáltatások bemutatása érdekében állandó sütiket használunk. Használunk ezenfelül ún.
ideiglenes (session) sütiket is, amelyek automatikusan törlődnek a böngésző bezárásakor. Ön be tudja úgy állítani a
böngészőjét, hogy az jelezze Önnek a sütik elhelyezését. Ez átláthatóvá teszi az Ön számára a sütik használatát. Fontos:
ha teljesen letiltja a sütik használatát, úgy elképzelhető, hogy nem tudja használni a weboldalunk bizonyos funkcióit.

A sütik következő négy kategóriáját használjuk a weboldalunkon:
• Feltétlenül szükséges sütik
• Teljesítmény sütik
• Funkcionalitást / személyre szabást segítő sütik

•  Ideiglenes sütik
• Targeting (hirdetési) sütik. Több féle sütit használunk a weboldalunkon, amelyek típusait és funkcióit a
következőkben mutatjuk be:

2. Jogalap

A felhasználás leírt célja miatt (lásd § 6. 1.), a sütikkel kapcsolatos adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pontja. Ha Ön hozzájárulását adta részünkre a sütik használatához egy, az oldalunkon található információs sáv („cookie
banner”) útján, úgy a felhasználás jogszerűségére továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont is vonatkozik.

3. Tárolási idő

Amint a sütik által továbbított adatok nem szükségesek a fenti célokhoz, az adatok törlésre kerülnek 180 nap elteltével.
Egyedi esetekben tovább is tárolódhatnak az adatok, ha ezt előírják a jogszabályok.

4. Böngésző beállítások

A legtöbb böngésző alapértelmezetten úgy van beállítva, hogy fogadja a sütiket. Azonban lehetősége van megváltoztatni
a böngésző beállításait, hogy csak bizonyos sütiket fogadjon vagy, hogy egyáltalán ne fogadjon sütiket. Azonban vegye
figyelembe, hogy elképzelhető, hogy nem tudja a weboldalunk minden funkcióját használni, ha a böngésző beállításai
nem engedélyezik a sütik használatát a weboldalunkon.
Arra is használhatja a böngésző beállításait, hogy a böngészőjében már eltárolt sütiket törölje. A böngészőjét továbbá úgy
is be lehet állítani, hogy tájékoztassa Önt azelőtt, hogy sütik kerülnének eltárolásra. Mivel a különböző böngészők eltérő
funkciókkal rendelkezhetnek, ezért kérjük, használja a böngészője súgóját a beállítási lehetőségekért!

§ 7 Elemzési és nyomon követési eszközök

Nyomon követési és elemzési eszközöket használunk, hogy biztosítsuk a weboldalunk folyamatos optimalizálását és
felhasználó-központú kialakítását. A nyomon követési intézkedések segítségével ezenfelül statisztikailag is mérhetjük a
weboldalunk látogatók általi használatát és továbbfejleszthetjük az online ajánlatainkat az Ön érdekében az így szerzett
tudás alapján.

Ezen érdekek alapján a lent leírt nyomon követési és elemzési eszközök használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pontja szerint igazolható. A nyomon követési és elemzési eszközök alábbi leírása bemutatja az egyes adatkezelési
célokat és a kezelt adatokat.

1. Google Analytics

Álnevesített felhasználói profilokat hozunk létre a Google Analytics segítségével a weboldalunk igény-orientált
kialakításához. A Google Analytics sütiket, azaz az Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlokat használ annak
érdekében, hogy segítséget nyújtson a weboldal részére annak elemzéséhez, hogy hogyan használják a felhasználók az
oldalt. A süti által, az Ön weboldal-használatával kapcsolatosan generált adatok általában a Google USA-ban lévő
szerverére kerülnek továbbításra és ott kerülnek az adatok tárolásra. A Google ezeket az adatokat arra használja, hogy
értékelje az Ön weboldalhasználatát, összeállítson jelentéseket a weboldal-aktivitásról és más szolgáltatásokat nyújtson
nekünk a weboldalaktivitásokkal és internethasználattal kapcsolatosan.

Bármikor tiltakozhat az álnevesített felhasználói profilok létrehozásával szemben. Erre számos lehetősége van:

1.) A Google Analytics webelemzése elleni tiltakozás egyik módja egy ún. „opt-out” süti beállítása, amely arra utasítja a
Google-t, hogy ne tárolja vagy használja fel az adatokat webelemzési célokra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a
megoldás csak addig akadályozza meg a webelemzést, ameddig az opt-out sütit tárolja a böngészője. Ha be szeretné
állítani az opt-out sütit most, úgy kérjük, kattintson https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

2.) Úgy is megelőzheti a profil létrehozására használt sütik tárolását, hogy ennek megfelelően állítja be a böngészőjét.

3.) A használt böngésző típusától függően lehetősége lehet egy bővítmény (plug-in) telepítésére a böngészőhöz, amely
megakadályozza a nyomon követést. Kérjük, kattintson https://tools.google.com/dlpage/gaoptout és telepítse az ott
elérhető plugint!

 

2. Google Ads

A Vieeye Online Marketing Kft. integrálta a Google Ads szolgáltatást. A Google Ads egy olyan internetes hirdetési
szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a hirdető hirdetéseket helyezzen el a Google keresőmotor találatai között és a
Google hirdetési hálózatában. A Google Ads lehetővé teszi a hirdető számára, hogy előzetesen definiálja azokat a
speciális kulcsszavakat, amelyek segítségével a Google keresési találataiban szereplő hirdetés csak akkor jelenik meg,
ha a felhasználó a kulcsszóhoz kapcsolódó keresési eredmények lekérésére a keresőmotort használja. A Google
Advertising Networkben (hirdetési hálózatban) automatikus algoritmus segítségével osztják el a hirdetéseket az érintett
weboldalakon a korábban meghatározott kulcsszavakat figyelembe véve.
A Google Ads üzemeltető vállalata a Google Inc.,1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
A Google Ads célja a weboldalunk promóciója a releváns hirdetések harmadik felek weboldalain, valamint a Google
keresőmotorjának eredményeibe és harmadik fél hirdetésének weboldalunkra történő beillesztésével.
Az érintetteknek lehetősége van letiltani a Google érdeklődés alapú hirdetését. Ehhez az összes használt böngészőjéből
meg kell nyitnia a www.google.de/settings/ads oldalt, és el kell végeznie a kívánt beállításokat.
Bővebb tájékoztatás és a Google hatályos adatvédelmi rendelkezései elérhetők az alábbi hivatkozáson keresztül:
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

§ 8 Plug-Inek

1. Facebook, Instagram, LinkedIn

Weboldalunk a következő közösségi média plug-inekkel rendelkezik: „Facebook” (Facebook Inc., 1601 S. California Ave,
Palo Alto, California 94304, USA), „Instagram” (Instagram LLC., 181 South Park Street Suite 2, San Francisco, CA 94107,
USA), LinedIn: (1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085, USA) Előfordulhat, hogy a weboldal látogatóinak
személyes adatait ezeken a plug-ineken keresztül is gyűjtik, és azok továbbításra kerülhetnek az egyes szolgáltatóknak
és hozzákapcsolásra kerülhetnek a látogató részére nyújtott szolgáltatásokhoz.
A Vieeye nem gyűjt személyes adatokat a közösségi média plug-ineken keresztül.
Miután rákattintott a közösségi média plug-inre, az adott szolgáltató információt kap arról, hogy meglátogatta az online
ajánlatunk oldalát. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem szükséges, hogy az adott szolgáltatónál felhasználói fiókkal
rendelkezzen vagy, hogy oda be legyen jelentkezve. Mindazonáltal, ha már van felhasználói fiókja az adott szolgáltatónál
és már be van jelentkezve ebbe a fiókba a weboldalunk meglátogatásakor, úgy a közösségi média plug-in által gyűjtött
adatok közvetlenül hozzárendelésre kerülnek a fiókjához. Ha nem szeretné, hogy hozzárendeljék a szolgáltatónál lévő
profilhoz, úgy ki kell jelentkeznie a felhasználói fiókjából, mielőtt rákattintana a közösségi média plug-inek valamelyikére.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Vieeye Online Marketing Kft-nek nincs ráhatása arra, hogy az adott szolgáltatók
gyűjtenek-e személyes adatokat, és ha igen, milyen körben. Nincs tudomásunk az ilyen adatgyűjtések köréről, céljáról és
megőrzési időtartamáról. Azonban jelezni kívánjuk, hogy feltételezni kell, hogy legalább az IP-címet és az eszközzel
kapcsolatos adatokat rögzítik és használják a közösségi média plug-inek. Szintén lehetséges, hogy az egyes szolgáltatók
sütiket használnak.
Az egyes szolgáltatók adatgyűjtésének körére és céljára, valamint az adatok további kezelésére és felhasználására
vonatkozó adatvédelmi tájékoztatás közvetlenül a szolgáltatás weboldaláról érhető el. További tájékoztatást is ott kaphat a
megfelelő adatvédelmi jogairól és az adatvédelmi beállítások lehetőségeiről:

a) Facebook Inc., 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025
https://en-gb.facebook.com/policy.php

b) Instagram LLC., 181 South Park Street Suite 2, San Francisco, CA 94107, USA https://help.instagram.com/

519522125107875?helpref=page_content
c) LinkedIn Corporation: 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085, USA
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

§ 9 Hiperhivatkozások

A weboldalunk időről időre tartalmazhat a partner hálózatainkra, hirdetőinkre és kapcsolt vállalkozásainkra mutató
linkeket. Ha bármely, ilyen weboldalra mutató linket követ, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezekre a weboldalakra a saját
adatvédelmi szabályzatuk vonatkozik és nem vállalunk semmilyen felelősséget ezekért a szabályzatokért. Kérjük, tekintse
meg először ezeket a szabályzatokat, mielőtt bármilyen személyes adatot megad ezeken a weboldalakon.

§ 10 Az Ön Érintetti jogai

 

Ha a személyes adatait kezelik, úgy Ön Érintettnek minősül az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) értelmében és a
következő jogokkal rendelkezik:
• A GDPR 15. cikke szerint tájékoztatást kérhet az általunk kezelt személyes adatairól.
Különösen, tájékoztatást kaphat az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azon
címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a
személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, azon jogáról, hogy kérelmezheti a személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a
valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, az adatai forrásáról, ha azt nem mi
gyűjtöttük, harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbításról és az
automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikáról.
• A GDPR 16. cikke szerint azonnal kérheti az általunk kezelt pontatlan adatok helyesbítését vagy a személyes
adatai kiegészítését.

• A GDPR 17. cikke szerint kérheti az általunk tárolt személyes adatai törlését, feltéve, hogy az adatkezelés nem
szükséges a szabad véleménynyilvánítás jogának vagy a tájékozódás jogának biztosításához, jogi
kötelezettségek teljesítéséhez, a közérdek céljára vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
azokkal szembeni védekezéshez.

• A GDPR 18. cikke szerint kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását, ha vitatja az adatok pontosságát,
ha az adatkezelés jogellenes, ha már nincs szükségünk az adatokra és, ha ellenzi a törlésüket, mert Önnek
előterjesztendő vagy érvényesítendő jogi igénye van vagy ilyen igény elleni védekezéshez szükségesek az
adatok. Szintén jogosult a GDPR 18. cikkében szabályozott jog gyakorlására, ha tiltakozott az adatkezelés ellen a
GDPR 21. cikke szerint.

• A GDPR 20. cikke szerint Ön kérheti, hogy az Ön által részünkre megadott személyes adatokat tagolt, naprakész
és gépileg olvasható formátumban adjuk át az Ön részére vagy továbbítsuk azt egy másik személy részére.

• A GDPR 7. cikk 3. bekezdése szerint bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ennek következtében nem
leszünk a továbbiakban jogosultak folytatni az adatkezelést az Ön hozzájárulása alapján a jövőre nézve.

• A GDPR 77. cikke szerint Ön jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz. Ön fordulhat a szokásos
lakóhelye szerint, a munkahelye szerint vagy a mi székhelyünk szerint illetékes felügyeleti hatósághoz.

Ön a fenti jogait oly módon gyakorolhatja, hogy felveszi a Vieeye-al a kapcsolatot az info@vieeye.hu-ra.
Továbbá amennyiben úgy gondolja, hogy valamely joga megsértésre került, panasszal élhet a felügyeleti hatóságnál.
Magyarországon a felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. Telefon: 06 -1- 391-1400 Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

§ 11 A tiltakozás joga

Ha a személyes adatai kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeken alapszik, Ön jogosult
tiltakozni – a fentiek szerint – a személyes adatai kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint, feltéve, hogy erre okot adnak
az adott körülmények.
Kérjük, a tiltakozását a következő címre küldje: info@vieeye.hu

§ 12 Adatbiztonság és biztonsági intézkedések

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy megóvjuk a magánéletét, és hogy bizalmasan kezeljük a személyes adatait. Az
általunk tárolt adatai jogosulatlan módosítása, az adatok elvesztése és az azokkal való visszaélés megelőzése érdekében
széleskörű technikai és szervezési intézkedéseket vezettünk be, amelyeket rendszeresen felülvizsgálunk és a technikai
fejlődéshez igazítunk.

Mindazonáltal kiemeljük, hogy az internet jellege miatt lehetséges, hogy az adatvédelem szabályait és a fenti biztonsági
intézkedéseket nem tartják be más személyek vagy szervezetek, amiért mi nem felelünk.
Így különösen, titkosítatlan adatok – pl. e-mailen keresztül – megismerhetők harmadik személyek számára. Erre nincs
technikai ráhatásunk. A felhasználó felelőssége az általa megadott adatok visszaélések elleni védelme titkosítással vagy
más módon.

Marketingreggeli, 2023 © Minden jog fenntartva.